Τα κέρδη του Μιλτιάδη Νεοφύτου

Μιας και όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο θέμα, αναδημοσιεύουμε το άρθρο του κ. Σωκράτη Ιωακείμ από το περιοδικό InBusiness.


"Του Σωκράτη Ιωακείμ (πηγή : http://sigmalive.com/inbusiness/news/financials/295363) - Πέμπτη, 12 Αυγούστου 2010."


• Τι κέρδη κατέγραψε από 2002-2008
• Ποια είναι τα χρέη της εταιρείας
• Τι μετοχές έχει και ποιες άλλες εταιρείες ελέγχει

Ο Μιλτιάδης Νεοφύτου είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα άτομα στην Κύπρο, καθώς η ενασχόληση του με το ποδόσφαιρο μέσω της προεδρίας της Ομόνοιας ,σε συνδυασμό με τα εκατομμύρια που επένδυσε για την ενίσχυση της ομάδας του έγιναν αντικείμενο πολλών συζητήσεων και αντιπαραθέσεων ακόμη και σε πολιτικό επίπεδο καθώς κάποια από τα κέρδη του προέρχονται από εργασίες που αφορούν δημόσια έργα.

To InBusinessNews για να βοηθήσει το κοινό να βγάλει πιο καθαρή εικόνα για το φαινόμενο Μιλτιάδης Νεοφύτου αποφάσισε να ερευνήσει καταφέρνοντας να διεισδύσει στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μέσω των ετήσιων εκθέσεων της, από τις περιόδους 2002 μέχρι το 2008 όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Στο θέμα που ακολουθεί σας αποκαλύπτουμε πόσα κέρδισε η εταιρεία Μιλτιάδης Νεοφύτου Civil Engineering Contractors & Developers Ltd από το 2002 μέχρι το 2008, πόσο ήταν το ύψος των δανείων του στο τέλος του 2008 και τι έβαλε ως ενέχυρο για την αποπληρωμή τους, αλλά και το σύνολο των μετοχών που κατέχει στο ΧΑΚ και σε ποιες εταιρείες.

Αποκαλύπτουμε επίσης τις τράπεζες που τον χορήγησαν, το τι πλήρωσε για μισθούς του προσωπικού του καθώς και τα ωφελήματα που τους  προσφέρει, το ποιοι είναι οι μεγαλομέτοχοι της εταιρείας και τι μέρισμα πήραν.

Τα κέρδη κάθε χρονιάς

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και πάμε να δούμε πρώτα το τι κέρδισε ο Μιλτιάδης Νεοφύτου μέσω της εργοληπτικής του εταιρείας από το 2002-2008. Το 2002 σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία τα οποία εξασφαλίσαμε πέτυχε κέρδη €638 χιλιάδων, το 2003 κέρδη €349 χιλιάδων, το 2004 €185 χιλιάδες, το 2005 €1,59 εκ., το 2006 κέρδη €3,48 εκ., το 2007 κέρδη €3,2 εκ. και το 2008 κέρδη €1,76 εκ.. Συνολικά δηλαδή σε 7 χρόνια που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία η εταιρεία του κ. Νεοφύτου κατέγραψε κέρδη €11,2 εκ.

Τα μερίσματα

Με βάση τη νομοθεσία η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να διανέμει το 70% των κερδών της στους μετόχους της. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξασφαλίσαμε ο Μιλτιάδης Νεοφύτου από το σύνολο των 120,000 εκδομένων μετοχών της εταιρείας του ελέγχει τις 72,000 χιλιάδες ή ποσοστό 60%, ενώ τις υπόλοιπες 48,000 χιλιάδες ή ποσοστό 40% ελέγχει από το 2009 ο γιος του Χρίστος. Αυτό σημαίνει ότι αν ο κ. Νεοφύτου έπαιρνε το 70% μέρισμα που δικαιούται από τα κέρδη, τότε το ποσό που θα λάμβανε για τη συγκεκριμένη επταετία ανέρχεται στα €7,84 εκ.

Οι εκτελεσθέντες εργασίες και η φορολογία προς το κράτος

Για το 2008 η εταιρεία του κ. Νεοφύτου κατέγραψε εκτελεσθέντες εργασίες συνολικής αξίας €54,52 εκ. σε σύγκριση με €42,54 εκ. το 2007. Το κόστος εργασιών το 2008 ανήλθε στα €51,28 εκ., ενώ €1,04 εκ. έλαβε από πωλήσεις διαμερισμάτων. Όσον αφορά στη φορολογία που κατέβαλε προς το κράτος το 2008 ανήλθε στις €327 χιλιάδες και το 2007 στις €322 χιλιάδες.

Κίνδυνοι που αντιμετωπίζει

Αναφορικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η εταιρεία όπως αναφέρει στην ετήσια έκθεση της για το 2008 αυτοί είναι ο αυξημένος ανταγωνισμός και η αύξηση στο κόστος των πρώτων υλών.

Τι χρωστά στις τράπεζες

Πόσα χρωστά όμως τις τράπεζες η εταιρεία του κ. Νεοφύτου και ποια είναι τα ίδια κεφάλαια της; Σύμφωνα με την έρευνα μας στο τέλος του 2008 χρωστούσε σε δύο τράπεζες κυρίως της Κύπρου και κατά δεύτερο λόγο την Marfin συνολικό ποσό ύψους €19,42 εκ. σε σύγκριση με €15,71 εκ. που χρωστούσε το 2007. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας το 2008 ήταν €7,9 εκ. με το σύνολο του κεφαλαίου της να φθάνει τα €27,22 εκ. και τη σχέση δανεισμού προς απασχολούμενα κεφάλαια στο 71%. Το 2007 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ήταν €9,05 εκ., το σύνολο των κεφαλαίων της €24,63 εκ. και η σχέση δανεισμού προς τα απασχολούμενα κεφάλαια στο 63%. Όπως εξηγεί η εταιρεία η αύξηση στις ανάγκης για κεφάλαια κίνησης προέκυψε ώστε να μπορεί η εταιρεία να συνεχίσει ως δρώσα λειτουργική μονάδα.

Τι μπήκε ως ενέχυρο για τα δάνεια

Τα δάνεια όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις του 2008 είναι αποπληρωτέα με μηνιαίες δόσεις έως το Δεκέμβριο του 2010 και για τα οποία μπήκαν ως ενέχυρο τα ακόλουθα:

1) Με οικονομική επιβάρυνση πάνω στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ύψους €683 χιλιάδων
2) Με υποθήκες της γης και των κτηρίων της εταιρείας ύψους €18,85 εκ.
3) Με ενεχυρίαση 169,673 μετοχών της CLR Capital και της CLR Investments που κατέχει ο κ. Νεοφύτου
4) Με ενεχυρίαση 4,172 μετοχών της Marfin Popular Bank και 12,838 μετοχών της Τράπεζας Κύπρου ιδιοκτησίας της εταιρείας
5) Με ενεχυρίαση 16,702 μετοχές της Marfin Popular και 30,779 μετοχές της Τράπεζας Κύπρου ιδιοκτησίας του κ. Νεοφύτου.
6) Με ενεχυρίαση των συμβολαίων ζωής του κ. Νεοφύτου του και του υιού του Χρίστου για το ποσό των €1,02 εκ.
7) Με ενεχυρίαση προσωπικού συμβολαίου ασφάλειας ζωής του κ. Νεοφύτου συνολικού κόστους €871 χιλιάδων
8) Με ομόλογα κυμαινόμενης επιβάρυνσης συνολικής αξίας €6 εκ.
9) Με καταχώρηση συμβολαίου που αφορά το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας ύψους €3,8 εκ.
10) Με υποθήκη γης ιδιοκτησίας του Μιλτιάδη Νεοφύτου συνολικής αξίας €69 χιλιάδων.
11) Με προσωπικές εγγυήσεις του Μιλτιάδη και του Χρίστου Νεοφύτου για απεριόριστο ποσό.
12) Με εκχώρηση πωλητήριων συμβολαίων για αγορά 4 διαμερισμάτων.

Τα δάνεια και τα προσωπικά παρατραβήγματα του κ. Νεοφύτου ήταν και με σταθερό και με κυμαινόμενο επιτόκιο.

Ωφελήματα και μισθοί προσωπικού

Όσον αφορά στα ποσά που έδωσε ο κ. Νεοφύτου για τις απολαβές του προσωπικού του, αυτά ανήλθαν το 2007 στα €5,43 εκ. και το 2008 στα €7,04 εκ. Όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση την οποία έλεγξε το γραφείο της PwC στα ωφελήματα των υπαλλήλων της εταιρείας πέραν των συνεισφορών στο ΤΚΑ περιλαμβάνεται και Ταμείο Προνοίας στο οποίο συνεισφέρουν και τα δύο μέρη.

Ποιες άλλες εταιρείες ελέγχει

Στην ετήσια έκθεση γίνεται επίσης αναφορά και για άλλες εταιρείες τις οποίες ελέγχει με σημαντικό ποσοστό ο Μιλτιάδης Νεοφύτου. Συγκεκριμένα από τις 5 Δεκεμβρίου του 2007 προχώρησε στην αγορά του 50% της εταιρείας Realback Management που ασχολείται με την ανάπτυξη γης, ενώ στις 8 Μαΐου του 2008 αγόρασε και το 33,3% των μετοχών της εταιρείας Woodare Ltd η οποία ασχολείται με την αξιοποίηση γης.

Από Οκτώβριο στοιχεία για 2009

Τέλος, να αναφέρουμε πως αν και προσπαθήσαμε κατέστη αδύνατο να εξασφαλίσουμε την ετήσια έκθεση της εταιρείας για το 2009 αφού λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών που παρατηρούνται αναμένεται να είναι έτοιμη μέχρι τον προσεχή Οκτώβριο κατά πάσα πιθανότητα. Το InBusinessNews θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα σας ενημερώσει όπως πάντα με αντικειμενικότητα.

13 σχόλια:

 1. αραγε γιατι τοσος θορυβος γυρω απο τον τυπο?μηπως επειδη η ομονοια εχει καποιο επιχειρηματια να την βοηθα?μηπως επειδη θελουμε να συνεχιστει ο διχασμος του λαου μας στο ποδοσφαιρο?μηπως καποιοι πατριωτες και των δυο χωρων μας θελουν τσακωμενους?απορω σαν αποελιστας που δεν ανηκει σε καποιο προδοτικο χωρο σαν ακελ δησυ δηκο ελαμ κεα γιατι δεν γινοταν θεμα οταν ο κληριδης η καραβανα της δεξιας κυβερνουσε και ο μιλτης επιανε εργα σε στρατοπεδα?τοτε θα μου πειτε κυβερνουσε αποελιστας.ακριβως εκει ειναι ο θεμα.αντι λοιπον να ζηλευουμε και να λεμε ηλιθια και ανουσια πραγματα που μονο αμυαλοι τα λεμε ας σκεφτουμε γιατι η ομονοια εχει επιχειρηματια προεδρο και το αποελ δεν το αναλαμβανει κανενας?γιατι με την λογικη ομονοια χριστοφιας θα υποθεσουμε οτι και το αποελ επιασε πρωταθληματα με επιχορηγηση κυβερνησης δησυ για 10 χρονια.ας σταματησει πλεον αυτη η ανουσια διαμαχη μεταξυ αποελ ομονοιας.οι μεν σας λενε προδοτες γιατι οι πατερες σας ειναι οντως τουλαχιστον αυτοι που σας φανατιζουν.οι ομονοιατες ειναι μειοδοτες χεστηδες.με τα μυαλα σας ξαναγυριζετε την κυπρο πισω στον εμφυλιο.και ξερετε τι ελεγαν οι τουρκοι στον κοσμο τους πριν την εισβολη?περιμενετε οι ελληνες να φαγωθουν μονοι τους και μετα θα ερθει η μανα τουρκια να μας βοηθησει εμας να παρουμε ολη την κυπρο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. @ epanastati: ektithese me auta pou les. Les "απορω σαν αποελιστας..." Egw apo tin alli aporw AN ise ontos apoelistas. KAMIA OMADA (oxi mono o APOEL) den eixe ousiastiko xorigo to kipriako kratos. men peripezoumaste metaksi mas. H'mporei na pisteveis oti o logos pou apokaloun ton miltiadi neofitou "ethniko ergolavo" en kapia skevoria i sinomosia enantion tou.

  Ti epixeirimatias itan prin ton xristofia (pou ine simptosi ke kollitos tou) ke ti egine meta. Kanenas en zilefkei tous xoxous ke auta pou legontai den ine giati exasame ena protathlima. Den thimase kala oti auta ta elege o kosmos ke propersi pou o APOEL pire to protathlima.

  Tha mporousa na pw kialla polla alla tha to afiso os dame.Oso gia ta alla pou les peri eisvolis ktl einai apla anaksia sxoliasmou.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. re propagandisth "kyvernitike epanastati" e3anaipa sou otan anafereis kati na to tekmiriwneis. En tzie imaste rifkia tou kommatos sou na ta pistefkoume oulla.

  Eisai polla axaparos gia na se apoelistas. Me vash stoixeia h a3ia twn ergasiwn tou Mneofytou ekatontaplasiastike apo thn xronia pou eklegike o xristofkias.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. @ επαναστατης: φιλε αν θες να ονομαζεσαι αποελιστας πρεπει να εισαι καθαρος και πανω απ'ολα να πλυνησκεις το στωμα σου 1000φορες και μετα να σιρνεις τις πελλαρες σου...

  απορια τωρα. πως η εταιρια του εφκαλε 11.2εκ. και εδωσε στην ομονοια τουλαχιστον 20εκ. απαντα μου ρε ριφουι... ατε καθε φορα που γραφεις ερκεται το αιμα και βρισκει με στο πατερ ημην...

  οσο για τον εργολαβο απλα εν ασχολουμε με μαλακιες εγω. αλλα εφερα το θεμα τουτο ετσι για να μεν ξαναγραψει πελλαρες...

  ΑΠΟΕΛΑΡΑ ΠΑΝΩ ΑΠ'ΟΛΑ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Εγώ αυτό που ξέρω είναι πως κανένας ΑΠΟΕΛίστας μέσα σε αυτό το blog όλα αυτά τα χρόνια δεν ανάφερε "εγώ σαν ΑΠΟΕΛίστας" και μετά να εκφράσει την άποψη του.

  Ότι και αν είσαι, το καταλαβαίνω απόλυτα γιατί θα ήθελες να ονομάζεσαι "ΑΠΟΕΛίστας".


  Όλοι ζηλεύουν ... και μας μιμούνται ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ο επαναστάτης εν οπως τον αλλον τον abudabi που δηλωνουν μη χοχοι. ο ενας δήθεν δικος μας και ο αλλος ανορθωσιατης... ουτε καν τους περασε που το μυαλο οτι ο μιλτης προηγουμενως επιανε ενα μικρο αριθμο εργων με πολυ μικρο τζίρο.. φερνουν ως παραδειγμα οτι επιανε εργα επι προεδριας κληριδη.ετι καλυτερο! σε μια ευνομουμενη χωρα αμα εχεις κανει την καλυτερη προσφορα πιανεις δουλειες! κι ο μιλτος πριν το 2003 (γιατι και επι συγκυβερνησης επιασε πολλα εργα ειδικα στο Πανεπιστήμιο) επιασεν ελαχιστες δουλειες του δημοσίου γιατι εκανε ψηλες προσφορες. ξαφνικα ομως και μετα το 2008 ο μιλτος καμνει πολυ χαμηλες προσφορες, πιανει εργα που δεν εχει την απαιτουμενη πειραα, οι προκηρύξεις ειναι κομμενες και ραμμενες για εκεινον, τα εργα που πιανει ειναι ολα πανω απο 14-15 εκ. ευρώ...ποιος? το πρωην μελος της κ.ε. του ακελ, ο προσωπικος φίλος του προεδρου, ο μικροεπιχειρηματίας που δεν ενδιαφεροταν για την ομονοια μεχρι να βεβαιωθει οτι θα βγει το ακελ εξουσια για να του δίνει έργα...

  11.2 εκ. τα κέρδη του σε 7 χρονια και εβαλε σχεδον 20 στην ομονοια... και ενω απετυχε παταγωδως στην ευρωπη (αν ήλπιζε σ αυτο να παρει πισω χρήματα) και θα χρειαστει αλλα 10 εκ. φετος, βλεπουμε να μην πουλα εστω και τωρα παικτες για να μειωθει η ζημια (οπως εκαμε πχ η μεταλλουργκ με μακρίδη)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ρε πεθκια εν καλα τα αρθρα αλλα εν καιρος να δουμε τζαι καμια πραξη. προσωπικα εβαρεθηκα μονο να ακουω ουλλο το κοσμο να κλαννει τζαι να μεν καμνει κανενας τιποτε. τουτο θυμιζει μου τη διοικηση μας που φκαλλει μιαν ανακοινωση ταχα μου "καυστηριαζει" ενα θεμα, μετα απαντουν οι χοχοι βαλλουν μας στη θεση μας τζαι μετα απλα εν αντιδρουμε!!
  Δεν λεω ωραιο το αρθρο τζαι αρκετα λεπτομερης αλλα θελω να δω επιτελους καμια καταγγελια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ωραίος ο Costas, αλλά ρε φίλε, δυστυχώς όταν είσαι και παπάς αλλά και τατάς ταυτόχρονα είναι δύσκολο να σε πιάσουν. Ούτε ο Πρόεδρος αλλά ούτε ο κυβερνιτικός εργολάβος είναι τόσο αρνιά ώστε να αφήνουν στοιχεία. Ξέρουν πως είναι πολλοί αυτού που περιμένουν το λάθος - και προσέχουν.

  Για την ώρα, περιμένουμε και εμείς να γίνει το λάθος (γιατί να είσαι σίγουρος, θα γίνει!).

  Μέχρι τότε, εμείς κάμνουμε χάζι. Στήνουμε ομαδάρες με πολύ μικρότερους προϋπολογισμούς ενώ αυτοί πετάσσουν "του τζιερεμε" τες κρατικές λίρες τζιαι γυρέφκουν να μάθουν πως ο Ιβαν τα καταφέρνει πάντα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. aposirthike i fanella me to numero 1 ws endei3h ths ektimhshs tou swmatiou pros ton Mixalh Morfh. Ena megalo mpravo

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. auto einai mia apantisi se osous eipan oti autos o an8rwpos egine dinatos epi kliridi.afou eperne ta idia erga epi kliridi k megalitera opws lene oi omoniates pws k ta kerdi au3onontai entelws tixaia me tin anadi3i enos komatos sti kivernisi?ani3ete ta matia sas?einai dika mas k dika sas leuta gt?gia n pari i omonoia prota8lima?eleos.den para3eneutike kanenas gt apo 160 xiliades pigame sta 5 ekatomiria?food for thought

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. παιδια ενας συναδερφος κοιταζε το σαιτ της ομαδας του και πηγα να ριξω μια ματια και τι ειδα????? χαχαχααχαχαχαχαχαχαχαχα

  http://www.omonoianews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2004:mykhaylenko-&catid=34:2010-01-19-21-02-11&Itemid=27  αχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα

  παιδες κοιταξτε εδω μια στιγμη!!!! χαχαχαχχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχααχαχαχα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. http://www.omonoianews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2004:mykhaylenko-&catid=34:2010-01-19-21-02-11&Itemid=27

  "...Εμείς απλά να ενημερώσουμε τον κύριο Mykhaylenko ότι ο ιδιοκτήτης της ΟΜΟΝΟΙΑΣ είναι ο ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΛΑΟΣ και όχι το Κομουνιστικό Κόμμα Κύπρου μιας και η ΟΜΟΝΟΙΑ είναι σωματείο και όχι εταιρεία. Πρόεδρος πάντως του σωματείου είναι ο Μιλτιάδης Νεοφύτου. Να του πούμε επίσης ότι το ΑΚΕΛ γιόρτασε τα 80χρονα του το 2006 και όχι φέτος και πέρσυ που έφερε ο πρόεδρος τους παικταράδες. Αν τα πράγματα ήταν όπως τα λέει γιατί από το 2006 μέχρι το 2008 η ΟΜΟΝΟΙΑ βασανιζόταν με παίκτες δεύτερης διαλογής;

  Και επειδή γνωρίζουμε πως ο ποδοσφαιριστής είναι ο τελευταίος που φταίει να παρακαλέσουμε τους ιθύνοντες των άλλων ομάδων (στη προκειμένη του Απόπ) πριν βάζουν την ΟΜΟΝΟΙΑ στο στόμα τους να το πλένουν καλά και να μην λένε ψέματα στους ποδοσφαιριστές τους. Γιατί στο τέλος μπορεί να βρουν απέναντι τους το ΛΑΟ...."


  XAXAXAXAXXAXAXAXAXA koroida..

  ΑπάντησηΔιαγραφή